Kim Bài Đả Thủ – Phao Phao Tuyết Nhi

Ám Dạ Cung

Kim Bài Đả Thủ

(Tay đấm hàng đầu)

kb

Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

(thật ra tác giả có để thể loại là hỗ công nhưng từ đầu tới cuối chỉ cho anh này đè anh kia, cho nên thật ra không có hỗ, chắc lúc đầu tác giả định cho hỗ nhưng sau này suy nghĩ lại)

Tình trạng: Hoàn (120 chương)

Nguồn:Lâm Phong

Edit: Mika + Nana

Beta: Nana

View original post 552 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s